Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest jednostką organizacyjną Gminy Koluszki, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

AKTYWA TRWAŁE

Aktywa trwałe

559 317,45

Rzeczowe aktywa trwałe:

559 317,45

Środki trwałe:

559 317,45

Budynki, lokale:

520 846,49

Urządzenia techniczne i maszyny:

15 394,87

AKTYWA OBROTOWE

Aktywa obrotowe

62 644,08

Zapasy:
Materiały:

4 984,14
4 984,14

Należności krótkoterminowe:

32691,46

Środki pieniężne:

Środki pieniężne na rachunkach bankowych:

24 968,48

24 968,48

SUMA AKTYWÓW: 621 961,53

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

23-03-2018 - Edycja treści.

12-02-2016 - Edycja treści.

23-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 551