Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest jednostką organizacyjną Gminy Koluszki, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

AKTYWA TRWAŁE

Aktywa trwałe

588 282,77

Rzeczowe aktywa trwałe:

588 282,77

Środki trwałe:

588 282,77

Budynki, lokale:

567 323,41

Urządzenia techniczne i maszyny:

20 959,36

AKTYWA OBROTOWE

Aktywa obrotowe

69 699,91

Zapasy:
Materiały:

4 344,82

Należności krótkoterminowe:

29 399,64

Środki pieniężne:
Środki pieniężne na rachunkach bankowych:

35 955,45

SUMA AKTYWÓW: 657 982,68

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-02-2016 - Edycja treści.

23-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 367