Guziki

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej jest jednostką organizacyjną Gminy Koluszki, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Organ prowadzący

Organem prowadzącym jest: Gmina Koluszki

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest: Kuratorium Oświaty w Łodzi

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)oraz na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1982 r. nr 3 poz. 19 z późn. zm.)

Statut Szkoły

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

05-02-2016 - Edycja treści.

27-01-2016 - Edycja treści.

23-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 325