Guziki

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Regulamin wystawiania ocen sródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych

Regulamin oceniania zachowania uczniów w szkole podstawowej

Regulamin przyznawania punktów za zachowanie uczniów

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

08-02-2018 - Edycja treści.

08-02-2018 - Edycja treści.

01-02-2018 - Edycja treści.

01-02-2018 - Edycja treści.

04-01-2017 - Edycja treści.

11-02-2016 - Edycja treści.

23-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 486