Guziki

Rada Pedagogiczna

Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Pracownicy pedagogiczni:

nauczyciele, pedagog szkolny, bibliotekarz, wychowawcy świetlicy szkolnej.

Pracownicy niepedagogiczni:

główny księgowy, sekretarz szkoły, intendent, obsługa kuchni, sprzątaczki, konserwator.

Więcej informacji znajdziesz w Statucie Szkoły, rozdział V Pracownicy szkoły

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

08-02-2018 - Edycja treści.

01-02-2018 - Edycja treści.

05-02-2016 - Edycja treści.

27-01-2016 - Edycja treści.

23-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 753