Guziki

Budżet

BUDŻET SZKOŁY na rok 2016

80101 – 3 014 452,00

85401 – 301 844,00

80146 – 18 497,00

Plan Finansowy dochodów i wydatków szkoły na rok 2016

kwota ta jest przeznaczona na:

  • wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
  • bieżące opłaty za media
  • bieżące remonty
  • zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych
  • dokształcanie nauczycieli
  • zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich
  • zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych
  • zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-02-2016 - Edycja treści.

23-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 347